Makaleler
TV Kanallarının Sosyal Medya Gazeteciliği Açısından İncelenmesi
Makaleler
Tık Odaklı Habercilik Çerçevesinde Ekonomi Haberlerinin İncelenmesi
Makaleler
Covid-19 Pandemisinde Dijital Oyun Oynama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Makaleler
Haber Ajanslarının Anlık Mesajlaşma Servisi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Telegram Örneği
Makaleler
Dijitalleşmenin Ekonomik, Teknolojik, Toplumsal ve Etik Etkilerinin Uluslararası Raporlar Üzerinden Analizi
Makaleler
Yapay Zekâ Ve Etik Üzerine Bir Araştırma
Makaleler
Teknoloji Kullanım Alışkanlığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Makaleler
Bilim Gazeteciliği: Haber Siteleri Üzerine Bir Araştırma
Makaleler
Yeni Medya Ekolojisi ve İletişim Sarmalı Modeli